Giỏ hàng của bạn trống!

TT

Gói THAGA60

Chu Kỳ (tháng)

Giá gói (đ) Nội dung ưu đãi
1 THAGA6O 1 60.000 2GB Data/ngày
2 3THAGA60 3 180.000 2GB Data/ngày
3 6THAGA60 8 360.000 2GB Data/ngày
4 12THAGA60 14 720.000 2GB Data/ngày

 

TT Gói THAGA70 Chu Kỳ (tháng) Giá gói (đ) Nội dung ưu đãi
1 THAGA70 1 70.000 3GB Data/ngày
2 3THAGA70 3 210.000 3GB Data/ngày
3 6THAGA70 7 420.000 3GB Data/ngày
4 12THAGA70 14 840.000 3GB Data/ngày

 

TT Gói VD89P Chu Kỳ (tháng) Giá gói (đ) Nội dung ưu đãi 
VD89P 1 89.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

4GB/ngày

2 6VD89P 7 534.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

4GB/ngày

3 12VD89P 14 1.068.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

4GB/ngày

 

TT Gói VD120 Chu Kỳ (tháng) Giá gói (đ) Nội dung ưu đãi 
1 VD120 1 120.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

5GB/ngày

2 3VD120 3

360.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

5GB/ngày

3 7VD120 7

720.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

5GB/ngày

4 14VD120 14

1.440.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

5GB/ngày

 

TT Gói VD149 Chu Kỳ (tháng) Giá gói (đ) Nội dung ưu đãi 
1 VD149 1 149.000Đ

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

200 phút gọi ngoại mạng

200 tin nhắn nội mạng

6GB Data/ngày

2 3VD149 3 372.500

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

200 phút gọi ngoại mạng

200 tin nhắn nội mạng

6GB Data/ngày

3 VD1496T 6 745.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

200 phút gọi ngoại mạng

200 tin nhắn nội mạng

6GB Data/ngày

4 VD14912T 12 1.490.000

1500 phút gọi di động nội mạng VNP dưới 20 phút

200 phút gọi ngoại mạng

200 tin nhắn nội mạng

6GB Data/ngày