Giỏ hàng của bạn trống!

Cách thức đăng ký:  TÊN GÓI CƯỚC 0962222123 gửi số 9123

Ví dụ: V120N 0962222123 gửi 9123

 

STT Gói cước Giá tiền Chu Kỳ Ưu đãi data Ưu đãi khác
1 LSN90 90.000đ 30 ngày 4gb/ngày

Miễn phí cuộc gọi <20 phút nội mạng;

30 phút gọi ngoại mạng; 4GB data/ngày (120GB/tháng) tại Lạng Sơn;

2GB/30 ngày ngoài Lạng Sơn 

2 6V70C  420.000đ 180 ngày  500MB/ngày

Miễn phí cuộc gọi <10 phút nội mạng (tối đa 1.000 phút);

500MB data/ngày (15/GB/tháng)

V90C 90.000đ 30 ngày 1GB/ngày

Miễn phí cuộc gọi <20 phút nội mạng;

20 phút gọi ngoại mạng;

1GB data/ngày (30GB/tháng) 

4 V120N 120.000đ 30 ngày 4GB/ngày

Miễn phí cuộc gọi <20 phút nội mạng;

50 phút gọi ngoại mạng;

4GB data/ngày (120GB/tháng) 

5 6V120N 720.000đ 180 ngày 4GB/ngày

Miễn phí cuộc gọi <20 phút nội mạng;

50 phút gọi ngoại mạng;

4GB data/ngày (120GB/tháng) 

6 12V120N 1.440.000đ 360 ngày 4GB/ngày

Miễn phí cuộc gọi <20 phút nội mạng;

50 phút gọi ngoại mạng;

4GB data/ngày (120GB/tháng) 

7 V150N 150.000đ 30 ngày 6GB/ngày

Miễn phí cuộc gọi <20 phút nội mạng;

100 phút gọi ngoại mạng;

6GB data/ngày (180GB/tháng) 

8 6ST60N  360.000đ 180 ngày  2GB/ngày

Có 360GB data tốc độ cao (2GB/ngày);

Tặng thêm 1 tháng sử dụng

9 120ST60N 720.000đ 360 ngày  2GB/ngày 

Có 720GB data tốc độ cao (2GB/ngày);

Tặng thêm 2 tháng sử dụng

10 12ST90N 1.080.000đ 360 ngày  4GB/ngày 

Có 1440GB data tốc độ cao (2GB/ngày);

Tặng thêm 2 tháng sử dụng

11 6ST70N  420.000đ 180 ngày  3GB/ngày

Có 540GB data tốc độ cao (3GB/ngày)

12 12ST70N 840.000đ 360 ngày 3GB/ngày

Có 1.080GB data tốc độ cao (3GB/ngày)

13 ST60N  60.000đ 30 ngày  2GB/ngày

Có 60GB data tốc độ cao

14 ST70N 70.000đ 30 ngày  3GB/ngày

 Có 90GB data tốc độ cao

15 ST90N  90.000đ 30 ngày  4GB/data

Có 120GB data tốc độ cao